Hvad skal vi bruge?

Hvad skal vi bruge?

Normalt vil en kort beskrivelse af hvordan affaldet opstår, være tilstrækkeligt til at vi kan vurdere om en behandlingsløsning kan komme på tale. Følgende tjekliste vil være et godt værktøj;

• hvordan opstår affaldet / i hvilken proces?

hvordan udtages affaldet (emballagetype, tørt/befugtet o.l.)?

findes der aktuelle analyser af affaldet?

• er det muligt at få en prøve af affaldet?

Hvis der ikke findes analyser, skal vi blot anmode om en prøve af affaldet, hvorefter vi får det analyseret på vore samarbejdspartneres egne laboratorier.

Ud fra svarene på ovennævnte vil vi så kunne komme med et uforpligtende tilbud på behandlingen og nyttiggørelsen af affaldet.

Dermed er De sikret en all in pris, hvor der ikke kommer uventede omkostninger på.

Deres affald bliver nyttiggjort i myndighedsgodkendte behandlingsløsninger. Dermed kan Deres grønne regnskaber gøres endnu bedre.