Hvorfor eksportere?

Hvorfor eksportere sit affald?

Det sker ofte at vi i Skandinavien deponerer eller destruerer materialer som rent faktisk kan nyttiggøres. Ofte sker dette, fordi man ikke er gjort bekendt med de behandlingsmuligheder der ligger udenfor ens egne landegrænse.

I Europa ligger der mange behandlingsanlæg, som har specialiseret sig i at behandle og nyttiggøre forskellige affalds-/restprodukter. Ofte har vi i Skandinavien ikke disse behandlingsløsninger, da de kræver en vis minimumsmængde inputmateriale for at kunne drives bæredygtigt. 

For netop at kunne sikre en optimal udnyttelse af de, på europæisk plan, forhåndenværende behandlingsmuligheder, har EU udarbejdet transportforordning 1013/2006, til kontrol af affaldstransporter som går over landegrænser.

Inden en eksport kan finde sted, skal man indsende en anmeldelsesformular med samt de fornødne bilag, til affaldsproducentens miljømyndighed. I Danmark er det Miljøstyrelsen som behandler disse anmeldelser. Når Miljøstyrelsen har godkendt en ansøgning, sendes den videre til modtagelandets/behandlingsanlæggets miljømyndigheder for endelig godkendelse.

Efter endelig godkendelse kan man det næste år, sende transporter med affald af sted til behandling i udlandet. Hver transport skal følges af en transport-/ledsageformular samt miljømyndighedernes skriftlige godkendelse. En transport skal anmeldes til alle involverede myndigheder (afsenderlandets, modtagerlandets og eventuelle transitlandes) senest 3 hverdage før transporten rent fysisk finder sted.

Når affaldet modtages på behandlingsanlægget, stemples transport-/ledsageformularen af modtager og sendes til de involverede myndigheder. Når materialet er behandlet og nyttiggjort, stemples formularen i en sidste rubrik og samme procedure gentages.

Hvad kan vi tilbyde?

Medarbejderne hos Hedegaard Miljø A/S har mere end 20 års erfaring med eksport af affalds- og restprodukter til behandling og nyttiggørelse. Vi transporterer i dag affald fra Danmark, Sverige og Norge med skib, tog og lastbil.

Hedegaard Miljø A/S afsøger altid markedet for den optimale transportform, målt ud fra såvel et miljømæssigt som også et økonomisk hensyn.

Vore projekter er typisk totalentrepriser, hvor vi løfter opgaven fra anmeldelse til de respektive myndigheder, afhentning hos kunden når tilladelse er givet, transport til behandlingsanlæg, behandling og nyttiggørelse, tilbagerapportering, fakturering, opfølgning osv.

Hermed er kunden sikret en all in løsning, hvor alle gebyrer fra myndigheder, behandlingspriser, transportpriser etc. er indbefattet i den tons pris der er aftalt ved projektets begyndelse.

Vor viden om behandlingsmulighederne i Europa er meget omfattende og vil med garanti også dække netop Deres affaldsstrømme.

Hedegaard Miljø A/S har et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen i Danmark, Naturvärdsverket i Sverige og Miljødirektoratet i Norge omkring ovennævnte anmeldelser. (De tre myndigheder kan besøges under vore links).