Referencer

Referencer

Jordforureningssager

Typisk gasværker og andre industrielle forureninger som sendes til termisk behandling og nyttiggørelse. Transporten løftes typisk med skib, da behandlingsanlæg har egen kaj.

Specialaffald

Typisk kemikalier, olieaffald o.l. som sendes til termisk behandling og nyttiggørelse på specialforbrændingsanlæg.

Forskellige restprodukter fra industrien som kan anvendes som filler- og byggematerialer som erstatning for jomfruelige materialer.

Fejlproduktioner som af den ene eller anden årsag ikke kan anvendes.

Første spadestik i Kærgård Plantage (Region Syddanmark)